Om festivalen

Möllevångsfestivalen – Av folket för folket!

Av folket, för folket
Möllevångsfestivalen är ett lokalt förankrat kulturevenemang som bygger på närdemokrati genom att de som bor eller verkar i området är med och påverkar, utformar och genomför arrangemanget. Genom ett folkligt initiativ, ett stort ideellt engagemang och en stark gemenskap skapar vi en festival av folket för folket!

Lokal kultur
Festivalen sträcker sig över två dagar och tar plats över stora delar av Möllevången där gator, gårdar, torg och parker blir skådeplatsen för en kulturell folkfest. Under dessa dagar bjuder vi på ett imponerande program som belyser den lokala kulturscenen med alla konstformer representerade. Vi har samlat ihop stora delar av stadens kulturliv, både i form av arrangörer och utövare, för att planera och genomföra festivalen. Genom en flexibel struktur och självständiga arbetsgrupper ger vi kulturarbetarna stor kreativ frihet när de ska utforma det konstnärliga innehållet av festivalen. Denna kreativa frihet uppmuntrar och främjar en positiv utveckling av det lokala kulturlivet.

Festivalen har som mål att fungera som en plattform för det lokala kulturlivet med särskild fokus på den oetablerade kulturen. Vi vill på detta sätt arbeta med att stärka och skapa en hållbar utveckling för stadens kulturscen.

Närdemokrati och utveckling av stadsdelen
Möllevångsfestivalen är dock mer än bara ett kulturarrangemang, utan den har ett betydande mervärde genom att den bygger på de förutsättningar, resurser och krafter som finns i området. Att festivalen initieras, planeras och genomförs ”av folket” är en manifestation av det ideella engagemang som frodas i området. Genom att samla detta engagemang i festivalen, vill vi belysa de ideella och kulturella krafter som verkar på Möllevången. Vi hoppas även att detta engagemang kan på sikt samlas upp i det aktiva föreningsliv som finns i stadsdelen och i resten av staden. Vi vill öka det folkliga engagemanget i samhället genom att lyfta fram Möllevången som exempel på hur man kan påverka sin omgivning.

Möllevångsborna
De boende spelar en central roll i arbetet med Möllevångsfestivalen och de lägger tyngden bakom festivalen då de engagerar sig och utvecklar evenemanget till en folkfest på gator, gårdar och torg. Detta engagemang är fröet till en ökad närdemokrati i området där människorna tar större del i utformningen av både den fysiska och den sociala miljön. Vi stärker även sammanhållningen och den lokala identiteten hos de boende i området genom att de får möjligheten att samverka i sin närmiljö.

Kulturen som redskap
Möllevången är ett område med en stor mångfald där människor från olika bakgrunder och kulturer, bor och verkar tillsammans. Här råder en tolerans och öppenhet mot andra kulturer, med kulturmötet som ett dagligt inslag av vardagen. Genom att människor med olika kulturella bakgrunder och som bor eller verkar i området, samverkar inom ramen för arrangemanget skapar det en ökad gemenskap i området och därigenom en ökad integration. Vi tror att integration fungerar bäst när den är ett naturligt inslag i arrangemangen och sätts i ett kulturellt sammanhang. Vi ser kulturen i sig som det starkaste redskapet som vi har till hands för att påverka samhället och med festivalen som forum, vill vi verka för en folkligt förankrad och hållbar utveckling av stadsdelen.

Annonser
%d bloggare gillar detta: